Tổng hợp thông tin cần biết về Liên thông Trung cấp nghề lên Đại học chính quy

Giáo dục

Mới đây, Bộ Giáo dục và đào tạo đã công bố dự thảo thông tư liên tịch hướng dẫn liên thông Trung cấp nghề lên Đai học chính quy. Dưới đây, bài viết xin tổng hợp những thông tin cần biết về hệ đào tạo này.

Contents

1. Đối tượng Liên thông Trung cấp nghề lên Đại học chính quy

Theo dự thảo , những người có bằng tốt nghiệp trung cấp nghề, cao đẳng nghề sẽ được dự thi tuyển sinh đào tạo liên thông lên trình độ cao đẳng, đại học cùng ngành nghề đã học, theo quy định về đào tạo liên thông của Bộ GD-ĐT.

Với trường hợp đã tốt nghiệp trung cấp nghề, nếu chỉ tốt nghiệp THCS phải học đủ khối lượng kiến thức và thi tốt nghiệp các môn văn hóa THPT đạt yêu cầu theo quy định của Bộ GD-ĐT.

Tổng hợp thông tin cần biết về Liên thông Trung cấp nghề lên Đại học chính quy
Đối tượng học Liên thông Trung cấp nghề lên Đại học chính quy là những thí sinh có bằng tốt nghiệp Trung cấp nghề

2. Điều kiện đào tạo liên thông Trung cấp nghề lên Đại học

Những trường Cao đẳng, Đại học được giao nhiệm vụ đào tạo liên thông từ trình độ Trung cấp nghề hay Cao đẳng nghề phải bảo đảm các điều kiện sau:

Có quyết định giao nhiệm vụ mở ngành trình độ Cao đẳng, Đại học đối với những ngành đăng ký đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề lên trình độ cao đẳng, đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Có quyết định thông báo chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo liên thông của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Đã xây dựng hoàn chỉnh chương trình đào tạo liên thông từ trình độ Trung cấp nghề, Cao đẳng nghề lên trình độ Cao đẳng, Đại học theo quy định hiện hành về đào tạo liên thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Có quyết định cho phép đào tạo liên thông từ trình độ Trung cấp nghề lên Đại học chính quy của cấp có thẩm quyền quy định tại Điều 7 của Thông tư này.

3. Chương trình và thời gian đào tạo liên thông

Về chương trình đào tạo liên thông phải được xây dựng trên cơ sở chương trình khung của Bộ GD-ĐT. Việc xây dựng khung chương trình đào tạo liên thông được thực hiện theo nguyên tắc bù đủ những khối lượng kiến thức/kỹ năng còn thiếu, tránh trùng lặp để đảm bảo đạt chuẩn trình độ cao đẳng, đại học.

Cũng theo dự thảo này, thẩm quyền giao nhiệm vụ đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề lên trình độ cao đẳng, đại học do bộ trưởng Bộ GD-ĐT phê duyệt.

Tổng hợp thông tin cần biết về Liên thông Trung cấp nghề lên Đại học chính quy
Chương trình đào tạo được Bộ Giáo dục và đào tạo quy định

Bên cạnh đó, những thông tin về tuyển sinh, chương trình đào tạo liên thông, tổ chức đào tạo, cấp phát văn bằng tốt nghiệp… cũng phải công khai trên website của trường.

Riêng các trường trung cấp nghề, cao đẳng nghề có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin về chương trình đào tạo, các điều kiện đảm bảo chất lượng của trường cho các trường cao đẳng, đại học để làm cơ sở cho việc xây dựng chương trình đào tạo liên thông từ trung cấp nghề, cao đẳng nghề lên trình độ cao đẳng, đại học.

Về thời gian đào tạo liên thông được quy định như sau:

Thời gian đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp nghề lên trình độ cao đẳng và từ trình độ cao đẳng nghề lên trình độ đại học được thực hiện từ một năm rưỡi đến hai năm học.

Thời gian đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp nghề lên trình độ đại học được thực hiện từ ba đến bốn năm học.

4. Văn bằng tốt nghiệp hệ Liên thông Trung cấp nghề lên Cao đẳng, Đại học

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo liên thông từ trung cấp nghề hay cao đẳng nghề lên trình độ Cao đẳng, Đại học thì người học sẽ được cấp bằng tốt nghiệp theo quy định của Bộ GD-ĐT.

Đối với người học liên thông theo hình thức học ban ngày, học liên tục tại trường, thực hiện các quy chế về tuyển sinh, quy chế đào tạo Cao đẳng và Đại học hệ chính quy, thì sau khi kết thúc khóa học đủ điều kiện xét và công nhận tốt nghiệp của hệ chính quy, người học được cấp bằng tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Đại học hệ chính quy theo quy định đào tạo liên thông.

>>> Tham khảo thêm Trung cấp chuyên nghiệp Đắk Lắk để tìm hiểu thông tin tuyển sinh hệ Trung cấp chuyên nghiệp.

Cũng theo quy định đào tạo liên thông thì người học theo hình thức vừa làm vừa học được cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học hình thức vừa làm vừa học. Khi thực hiện quy chế về tuyển sinh, quy chế đào tạo cao đẳng và đại học hình thức vừa làm vừa học, sau khi kết thúc khóa học, nếu đủ điều kiện xét và công nhận tốt nghiệp của hệ vừa làm vừa học, người học.

Trên đây là một số thông tin về hệ Liên thông Trung cấp nghề lên Đại học chính quy. Bài viết hi vọng đã đem đến chia sẻ hữu ích, giúp người học tìm hiểu hệ đào tạo đầy đủ và chính xác nhất.

Rate this post