Thứ Hai, Tháng Mười Một 29, 2021

Tin tức

Văn hóa là gì? Tìm hiểu các khái niêm về văn hóa tại Việt Nam

Văn hóa là gì? Văn hóa là khái niệm mang nội hàm rộng với rất nhiều cách hiểu khác nhau gồm có tất cả những giá trị tinh thần và vật chất mà con người làm ra trong quá trình lao động, sinh sống thực tiễn suốt chiều dài lịch sử. Trong bài viết bên dưới đây mình sẽ giới thiệu tới các bạnvăn […]

Văn hóa vật thể là gì? Tổng hợp những di sản văn hóa được UNESCO công nhận

Di sản văn hóa vật thể là gì? Có vai trò và đóng góp gì cho công cuộc dựng nước và giữ nước của nhân dân ta. Cùng tìm hiểu kỹ hơn về văn hóa vật thể qua bài viết dưới đây. Văn hóa vật thể là gì? Di sản văn hóa vật thể là […]