văn hóa truyền thống là gì

Tìm hiểu về văn hóa truyền thống là gì?

Tin tức

Mỗi quốc gia, mỗi dân tộc đều có những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp được gìn giữ và phát huy qua từng thế hệ. Hãy tìm hiểu về văn hóa truyền thống là gì trong bài viết dưới đây.

Contents

Văn hóa truyền thống là gì?

Văn hóa truyền thống là những giá trị gồm vật chất và tinh thần được hình thành trong quá trình lịch sử, được vun đắp qua bao thế hệ cha ông và lưu truyền đến ngày nay. Hiểu theo nghĩa đơn giản thì truyền thống là sự kế thừa di sản văn hóa xã hội có giá trị được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Khi nhắc đến văn hóa truyền thống chính là nhắc đến những hiện tượng văn hóa xã hội đã được định hình từ trước. Giá trị văn hóa truyền thống của mỗi dân tộc thường là những hiện tượng văn hóa – xã hội có ích, có ý nghĩa tích cực, góp phần vào sự tiến bộ xã hội.

Tựu chung lại, văn hóa truyền thống chính là sự kết tinh tất cả những gì tốt đẹp nhất qua dòng chảy lịch sử của dân tộc để làm nên bản sắc riêng. Những giá trị này được truyền lại cho các thế hệ sau và theo thời gian sẽ được bổ sung các giá trị mới.

Văn hóa truyền thống có vai trò rất lớn trong việc xây dựng hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người hiện nay. Do đó, việc kế thừa giá trị văn hóa truyền thống trong xây dựng hệ giá trị văn hóa của con người trong xã hội hiện đại sẽ là công việc thường xuyên, lâu dài, kiên trì, bền bỉ của tất cả chúng ta.

văn hóa truyền thống là gìTìm hiểu về văn hóa truyền thống là gì?

Xem thêm: Văn hóa xếp hàng là gì?

Sự hình thành và phát triển của văn hóa truyền thống

Văn hoá truyền thống được tồn tại và phát triển nhờ vào hoạt động sáng tạo của con người và cộng đồng dân tộc. Bản chất của truyền thống là sự lặp đi lặp lại có tuyển chọn, tích lũy truyền bá, kế thừa và sáng tạo những kinh nghiệm lịch sử xã hội của các thế hệ nối tiếp nhau.

Truyền thống do con người xây dựng, phát triển và là một mặt không thể thiếu của nền văn minh nhân loại. Nó đóng vai trò liên kết các thành viên trong cộng đồng lại với nhau trở thành một tập thể hoàn chỉnh, đoàn kết và thống nhất.

Từ xa xưa, ông cha ta đã coi trọng việc xây dựng những truyền thống tốt đẹp và chuyển giao cho các thế hệ con cháu mai sau. Do đó, các thế hệ con cháu cũng không ngừng duy trì phát huy, gìn giữ để làm rạng rỡ truyền thống đó.

Một yếu tố quan trọng trong truyền thống chính là phong tục. Đó là những thói quen đã ăn sâu vào đời sống xã hội từ xa xưa, được đa số nhân dân thừa nhận và làm theo. Chúng ta cần phát huy những truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ và đất nước.

Tuy nhiên, không phải tất cả các phong tục truyền thống đều cần phải giữ gìn và phát huy.  Đối với truyền thống đã lạc hậu, không còn phù hợp với thời đại thì cần loại bỏ để tiếp thu những cái mới góp phần làm phong phú hơn truyền thống tốt đẹp hơn.

văn hóa truyền thống là gìTìm hiểu về văn hóa truyền thống là gì?

Xem thêm: Sơ lược về nguồn gốc và thành tựu nền văn hóa Đông Sơn

Theo đó, có một số nguyên tắc giữ gìn và phát huy văn hóa truyền thống như:

  • Giữ gìn và phát huy một cách sâu rộng những giá trị tích cực, những nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc. Đó là tinh thần đoàn kết, tinh thần yêu nước, những nếp sống đẹp của đồng bào trên cả nước.
  • Bài trừ, loại bỏ những điều tiêu cực, trái với sự phát triển và tiến bộ trong thời đại hiện nay. Đó là những tàn dư của quá khứ, đang làm xấu hình ảnh của quốc gia, dân tộc. Có thể kể đến như tư tưởng phong kiến, tư tưởng lạc hậu…
  • Không ngừng đổi mới, sáng tạo những giá trị văn hóa truyền thống sao cho phù hợp với tình hình đất nước và xu thế hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, không được làm mất bản chất vốn có và không nên kệch cỡm, lố lăng.
  • Thế hệ trẻ ngày nay có trách nhiệm giữ gìn và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp đã có từ xa xưa, đồng thành phải hình thành những giá trị mới.

Ý nghĩa của văn hóa truyền thống là gì?

Một đất nước, một dân tộc mà không có truyền thống, lịch sử, những giá trị vĩnh hằng thì không thể có hiện tại và càng không thể có tương lai. Vì vậy, văn hóa truyền thống có ý nghĩa và vai trò hết sức quan trọng trong đời sống nhân dân nói riêng và toàn thể đất nước nói chung.

Truyền thống gắn với sự tồn tại và phát triển trong mỗi con người theo chiều hướng tương lai. Đó là sức mạnh thúc đẩy các thế hệ sau không ngừng duy trì phát triển, giữ gìn và vươn lên để tiếp nối truyền thống đó. Việc phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ, dân tộc thể hiện lòng biết ơn những người đi trước và sống xứng đáng với những gì được hưởng.

Hy vọng những thông tin trong bài viết đã giúp bạn đọc hiểu được văn hóa truyền thống là gì cũng như sự hình thành và ý nghĩa của các giá trị tốt đẹp.

Rate this post